Home » Gezondheidszorg » Programmas » INSPECTIEBEZOEK VAN IGJ, wat nu.....?

INSPECTIEBEZOEK VAN IGJ, wat nu.....?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft als doel de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en jeugdzorg in Nederland te waarborgen. Daarom voert IGJ ook bij ZBC's inspecties uit om te toetsen of de vigendende wet- en regelgeving binnen de kliniek voldoende is geimplementeerd. Tijdens een inspectie kan het voorkomen dat er zaken aan de orde komen die nog niet helemaal op orde en in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving. Op basis van de rapportage van IGJ dienen de zaken die niet helemaal op orde zijn op korte termijn pin overeenstemming met de wet- en regelgeving worden gebracht. De inspectie IGJ verwacht, op basis van een uitvoerde audit, een rapportage waaruit blijkt dat de tekortkomingen zijn opgelost. Hoe serieuzer u dit oppakt hoe sneller u van IGJ een brief krijgt dat de inspewctie naar tevredenheid is afgelosten. 

Informatie tabs

Aanpak
Tekortkomingen oplossen

Op basis van de rapportage van IGJ kunnen wij u behulpzaam zijn de tekortkomingen op te lossen. Hiermee voldoet uw kliniek weer snel aan de vigerende wet- en regelgeving! Wij analyseren samen met en uw team wat er nodig is om de door IGJ geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Daarna assisteren we u om de gekozen oplossingen ook daadwerkelijk binnen de kliniek en de processen te implementeren. Een afsluitende audit met rapportage die aan de eisen van IGJ voldoet geeft u voldoende gereedschap in handen om aan de inspectie IGJ aantoonbaar te maken dat de door IGJ geconstateerde tekortkomingen opgelost zijn. 

Geen data gevonden voor deze training

Datasheet

Bijzonderheden: 
Wij assisteren u en uw team om snel te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving!
Complimenten van Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ)

De Wikler klinieken zijn gespecialiseerd op het gebied van dermatologie (huidziekten).

- Drs. Jim R. Wikler -
[Dermatoloog Wikler Klinieken]
Lees klantcase

© Copyright bpo-axsys 2021