Home » Gezondheidszorg » Programmas » Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

Met behulp van dit programma voldoet uw organisatie aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Informatie tabs

Aanpak

Privacy speelt een grote rol in het dagelijks handelen van commerciële en niet-commerciële organisaties. Of het nu gaat over persoonsgegevens, kopietjes van het paspoort of de beveiliging van de systemen via welke informatie wordt verwerkt: de dagelijkse hoeveelheid informatie die een gemiddelde organisatie verwerkt is enorm. Soms is men zich bewust van de relevante privacyaspecten, maar soms ook niet. Toch kunnen de consequenties fors zijn. Actuele kennis over de relevante privacywetgeving is dan ook voor iedere organisatie essentieel.
bpo-axsys begeleidt zorginstellingen bij het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Onze pragmatische aanpak draagt er zorg voor dat u snel en adequaat voldoet aan de vereisten van de AVG.

Begroting

Op basis van één intakegesprek kunnen we een offerte uitwerken op basis van een vaste prijs, inclusief de garantie. De prijs is met name afhankelijk van het aantal medisch specialismen wat u uitoefent in uw kliniek. Ook het aantal te certificeren vestigingen kan van invloed zijn.

De procedures en werkinstructies die voor het voldoen aan de AVG worden opgesteld kunnen indien gewenst opgenomen worden in het reeds bestaande managementsysteem.Hiervoor kan natuurlijk gebruik gemaakt worden van Digitale Kliniek.

Het AVG-systeem kan prima worden gecombineerd met de NEN7510 dataveiligheid in de zorg. Het AVG-systeem wordt dan een integraal onderdeel van het NEN7510 managementsysteem.

Geen data gevonden voor deze training

Datasheet

Programmaduur: 
2 maanden
Bijzonderheden: 
Eerste jaar FG - GRATIS!

Prijs exclusief BTW
Prijs: 
€ 5.500,00

© Copyright bpo-axsys 2021