Home » Gezondheidszorg » Blogs » Wtza bijna van kracht, bent u er klaar voor?

Wtza bijna van kracht, bent u er klaar voor?

9 september 2021
Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Wtza over enkele maanden van kracht. Is uw organisatie er klaar voor?

Het is nog maar enkele maanden voordat de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking treedt. Op 1 januari 2022 om precies te zijn. De wet vervangt de bestaande Wet toelating zorginstellingen en omvat nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Het doel? Bewustzijnsvergroting over geleverde kwaliteit en transparantie te vergroten. Voor startende zorgaanbieders betekent het dat ze een meldplicht hebben, maar ook voor bestaande zorgaanbieders heeft de Wtza gevolgen. 

Wat de precieze verandering zijn? Dat lichten we via onderstaande samenvatting toe zoals die zijn aangegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

Voor startende zorgaanbieders?

Meldplicht?

Binnen drie maanden, voorafgaand aan de start van zorgverlening dient de aanbieder zich te melden bij CIBG.

Vergunningsplicht? 

De volgende twee instellingsgroepen zijn vergunning plichtig.

  1. Alle instellingen die medisch specialistische zorg verlenen
  2. Alle instellingen die Zvw / WIz-zorg verlenen (met meer dan 10 zorgverleners in dienst)

Verantwoordingsplicht?

Als de zorgaanbieder reeds beschikte over WTZi-toelating, dan is de zorgaabieder verplicht zich openbaar te verantwoorden over het verslagjaar 2021. Vanaf het nieuwe verslagjaar 2022 zijn alle zorgaanbieders verantwoording plichtig.

Regels over transparante financiële bedrijfsvoering?

Een transparante financiële bedrijfsvoering geldt voor alle zorgaanbieders. 

 

Voor bestaande zorgaanbieders met WTZi-toelating?

Meldplicht?

Als bestaande zorgaanbieder met een WTZi-toelating bent u bekend, u hoeft zich niet te melden. Als u geen WTZi-toelating hebt dient u zich te melden voor een Wtza toelating. 

Vergunningsplicht? 

De WTZi-toelating wordt automatisch omgezet in een Wtza-vergunning. Wel moet worden voldaan aan de eisen voor intern toezicht.

Verantwoordingsplicht?

Als de zorgaanbieder met WTZi-toelating, bent u verplicht zich openbaar te verantwoorden over het verslagjaar 2021. Vanaf het nieuwe verslagjaar 2022 zijn alle zorgaanbieders verantwoording plichtig. 

Regels over transparante financiële bedrijfsvoering?

Een transparante financiële bedrijfsvoering geldt voor alle zorgaanbieders. 

 

Goed intern toezicht is van groot belang

Om te voldoen aan de relevante eisen is professioneel intern toezicht van belang. Wilt u er zeker van zijn dat u aan de juiste criteria voldoet, dan is een compliance analyse wenselijk.

bpo axsys zorgadviseurs heeft de kennis en expertise om u te ontzorgen en geeft u de garantie dat uw zorgorganisatie voldoet aan de actuele eisen. 

 

© Copyright bpo-axsys 2021