Creëer meer waarde voor uw patiënt en reduceer tegelijk de zorgkosten...
Behaal het ZKN keurmerk, HKZ of ISO9001 & VMS certificaat binnen 4 - 6 maanden!
Ontdek hoe?
Home » Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Onze programma's voor gezondheidszorg

1
Het ZKN-keurmerk staat voor hoge kwaliteit; een duidelijk herkenbaar teken waar patiënten op selecteren.
2
In de ISO9001 & NEN8009 staat uw patiënt de veiligheid van uw patiënt en haar behoeften en verwachtingen, centraal.
3
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg schrijft o.a. voor dat de kwaliteit van de zorg systematisch bewaakt, beheerst en verbetert dient te worden.
4
Het snel ter beschikking hebben van protocollen, procedures en werkinstructies draagt zorg voor het daadwerkelijk werken met en overeenkomstig deze documenten.
5
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft als doel de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en jeugdzorg in Nederland te waarborgen. Daarom voert IGJ ook bij ZBC's inspecties uit om te toetsen of de vigendende wet- en regelgeving binnen de kliniek voldoende is geimplementeerd.
6
Iedere zorgaanbieder krijgt te maken met de naleving van wet- en regelgeving en wordt daarop door IGJ gecontroleerd. Vul nu de Compliance scan in en weet waar u staat op het gebied van de Wkkgz.
7
JCI
JCI is van oorsprong een Amerikaanse non-profitorganisatie die al meer dan 20.000 ziekenhuizen en andere zorginstellingen geaccrediteerd heeft.
8
Patiënten en cliënten hebben met de AVG meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Zij hebben meer zeggenschap over hun gegevens en wat klinieken daar mee doen. Je Patiënt of cliënt kan bijvoorbeeld inzage vragen in opgeslagen data, of verleende toestemming intrekken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat zorginstellingen een Functionaris Gegevensbescherming moeten hebben.
9
Iedere zorginstelling moet voldoen aan de eisen van de AVG en de NEN 7510 voor de zorg.
10
Privacy speelt een grote rol in het dagelijks handelen van commerciële en niet-commerciële organisaties.
11
Je hebt niets aan een kwaliteits- managementsysteem wanneer je niet met vaste regelmaat toetst of het systeem nog doeltreffend is.
12
Deze training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het verrichten van prospectieve risico inventarisaties
13
Uit recent onderzoek ik gebleken dat veel bestuurders van zorgorganisaties niet goed weten in hoeverre de zorgorganisatie die ze besturen voldoet aan wet- en regelgeving. Hoe is het gesteld met de compliance binnen uw zorgorganisatie?

Nieuws

Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is opgesteld om duidelijkheid te geven over de wijze waarop zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd dient te zijn. Het doel is helder: cliënten de zekerheid bieden van veilige en kwalitatieve cosmetische zorg in...
Complimenten van Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ)

De Wikler klinieken zijn gespecialiseerd op het gebied van dermatologie (huidziekten).

- Drs. Jim R. Wikler -
[Dermatoloog Wikler Klinieken]
Lees klantcase

© Copyright bpo-axsys 2021